top of page

Privacy, website en cookie reglement 

Wijs, ambachtelijk ijs

Dorpstraat 30a | 6691AX Gendt

Dorpsstraat 82 | 6661 EP Elst

Tevens handelend onder de naam Van Bon Chocolaterie (Elst)

Telefoon 0481-745061 | 0481-745010

Functionaris gegevens

De heer JP Pohlmann is functionaris gegevensbescherming hij is bereikbaar via het algemene e-mailadres info@wijsijs.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wijs, ambachtelijk ijs verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.
 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
 • Voorletters, voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een allergie of bestelling via deze website door te geven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Terughoudendheid gebruik gegevens en beveiliging

Momenteel maken wij - behoudens social media - geen gebruik van online advertentiediensten, nieuwsbrieven en dergelijke.

 

Wij ontvangen de (digitale) gegevens van klanten met betrekking tot bestellingen voor onze producten. Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor het uitvoeren van de bestelling en de communicatie rondom de bestelling. Tevens doen wij soms een vervolgaanbiedingen aan de betreffende klant. Dit betreft nadrukkelijk enkel en alleen onze eigen producten (ijs & chocolade). Wij gaan er daarbij vanuit dat klanten geïnteresseerd zijn/blijven in onze producten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een e-mail gericht aan klanten uit het verleden om hen te wijzen op de mogelijkheid om opnieuw te bestellen t.b.v. de feestdagen. We gebruiken dan de digitale mogelijkheden vooral omdat we in de winterperiode fysiek niet open zijn met de ijssalon. Daarnaast hebben we regelmatig een aanbieding zoals het doen van een combinatie-aankoop; bijvoorbeeld ijs & slagroom of ijs & chocolade.

Toekomstig gebruik i.v.m. 

online winkelen en digitale communicatie met klanten

De diensten van onze onderneming breiden zich uit. Het kan zijn dat toekomstige dienstverlening zich meer richt op de online verkoop van ijs & chocolade. Dan zullen zeer waarschijnlijk ook de online marketing activiteiten toenemen. Wij willen hierbij echter geen 'overlast' veroorzaken. Te aller tijde kunt u zich afmelden/uitschrijven. Ook tips of reactie op onze online communicatie is zeer welkom.
 

Wijs, ambachtelijk ijs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@wijsijs.nl.

Bewaartermijn gegevens

Wij slaan uw gegevens beveiligd op in een database en bewaren deze gegevens ten hoogste 7 jaar of zoveel korter als mogelijk. Dit i.v.m. wettelijke verplichtingen richting overheidsinstanties betreffende administratieplicht van de onderneming.

Delen van gegevens met derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht. 

Cookies, of vergelijkbare online technieken
Wijs ambachtelijk ijs gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Wijs, ambachtelijk ijs maakt ook gebruik van beeld opnames die geplaatst kunnen worden op Social Media zoals Facebook en Instagram. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wijs, ambachtelijk ijs.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wijsijs.nl

Wijs, ambachtelijk ijs wil je er tenslotte op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


 

bottom of page